BƯỚC 1

Tại trang chủ chọn APP

BƯỚC 2

Ấn vào tải app

BƯỚC 3

Tải về

BƯỚC 4

Cài Đặt

BƯỚC 3

Mở ứng dụng

BƯỚC 6

Vậy là xong